INTUITIVNÍ VÝUKA ANGLIČTINY S OSOBNÍM ROZVOJEM METODOU J·I·H ®

Intuitive English lessons with the J·I·H METHOD ® 

JAK PROBÍHÁ LEKCE S METODOU J·I·H 

Metoda J·I·H je forma životního koučinku a osobního rozvoje, založená na vnímání a zpracování energií – hybných sil našich životů v podobě emocí, navyklých postojů a myšlenkových vzorců, nejrůznějších iluzí nebo přejatých dogmat.  Při práci metodou J·I·H kouč vnímá a uvolňuje bloky zastavující přirozené proudění energie v životě klienta a obnovuje jeho tvořivý potenciál. Další část práce pak vždy spočívá ve vědomém tvoření toho, co chceme prožívat a nastavení nového úhlu pohledu na život i sebe sama.

Pro mě samotnou se tím metoda J·I·H stala životním stylem, který je vyjádřením mě samotné a je součástí všech mých aktivit. I pro výuku angličtiny je jedinečnou podporou, umožňující rychlý posun vpřed.

 • lekce vedu intuitivně - ladím se na vás, vaši energii, vaše pocity a díky tomu vím, jakým směrem hodinu vést
 • díky metodě J·I·H při výuce vnímám, kde má vaše energie omezení, pojmenuji ho, určím jeho zdroj i dobu vzniku a uvolním ho

            ▪  takto se můžete zbavit např. stresu před zkouškou, rozhovorem nebo pracovní schůzkou; pocitu, že si při učení většinu nepamatujete a „prostě vám to do hlavy neleze“, pocitu, že neumíte ještě dost a dalších přesvědčení, které vám brání se v angličtině projevovat

 • provedu vás novým způsobem vnímání vašich schopností, talentů a možností

JAK PRACUJEME V ANGLIČTINĚ

 • v úvodu společně nastavujeme cíle a probíráme cesty, jak jich dosáhnout
 • oprašujeme a třídíme vědomosti, které už máte
 • rozšiřujeme slovní zásobu, rozvíjíme gramatické znalosti
 • mluvíme, mluvíme, mluvíme - rozvíjíme komunikační schopnosti tak, abyste byli schopni si poradit a vyjádřit se v jakékoliv situaci
 • vše ukazuji a vysvětluji na praktických příkladech ze života
 • předávám tipy na materiály ke studiu a online možnosti, kde procvičovat angličtinu

CÍLE NAŠICH LEKCÍ

 

 • pocit komfortu a uvolnění při hodinách i při využití angličtiny v praxi
 • přirozený projev v angličtině bez hodnocení a srovnávání se
 • jistota a víra v sebe, ve své znalosti a komunikační dovednosti

PRO KOHO JSOU LEKCE A KONZULTACE URČENY

 

 • rozhodli jste se pro změnu - chcete už konečně mluvit a rozumět angličtině
 • toužíte pochopit souvislosti anglické gramatiky
 • chcete získat jistotu v sebe
 • víte, že je to o vás - o vědomé práci se sebou
 • víte, že je potřebná vaše aktivita

CO ZÍSKÁTE

 • mou podporu, vedení a zkušenosti
 • prohloubení znalostí angličtiny  
 • pochopení souvislostí anglické gramatiky
 • sebedůvěru -  víru v sebe, své znalosti a komunikační schopnosti
 • jiný pohled ve vnímání sebe, získávání znalostí a objevování svých schopností
 • možnost online či telefonických konzultací ZDARMA 

Věřím, že každé poznání a učení je cestou, procesem, který má svůj vývoj. Cestou, na které objevujeme svou jedinečnost a díky našemu záměru se nám ukazují nové možnosti. Ráda vás tou cestou budu provázet. Přidáte se? ♥ 

PROČ JÁ A ANGLIČTINA S OSOBNÍM ROZVOJEM METODOU J·I·H ®?

I já  jsem prošla obdobím, kdy jsem se neuměla v angličtině smysluplně vyjádřit a nevěřila jsem si, že to někdy dokážu. Motorem změny pro mě byla obrovská touha umět angličtinu tak, abych se v ní cítila komfortně a přirozeně, abych se domluvila kdykoliv a kdekoliv.


Reference

Angličtina byla a někdy ještě je mým velkým tématem. Již během svého studia to byl vlastně můj neustálý strašák. Ne, protože bych to neuměla, ale protože jsem si nevěřila, že ho mohu aktivně normálně používat. Vždy jsem se hodně styděla mluvit, co si pomyslí ostatní, jak to bude a co. Jednoho dne jsem práskla do stolu, chtěla jsem něco změnit a to zrovna úroveň jazyka. Řekla jsem si, že prostě udělám zkoušky, které potřebuji pro jednu školu, jak chci jít. Do hlavy mi tenkrát přišla Martinka a tak se začalo pracovat. Martinka ve mě projevila lásku k jazyku, dávala mi pocit, že prostě to umím, že nemusím analyzovat, jestli jsem teď zrovna řekla tohle nebo tamto. Když o tom zrovna nepřemýšlím, tak je pro mě naprosto přirozený se v angličtině již vyjadřovat, když na to začnu myslet, navrátí se staré pocity. Myslím, že Martinka vždy věděla, co na mou danou hodinu bude nejlepší, kdy mě trochu poposunout a kdy naopak zvolnit. A proto chci mít tenhle jazyk v každodenním životě, v lehkosti, radosti a vnímat skrze jen neuvěřitelné množství nových možností.

Tea, Brno

Nové poznání jazyka a vašich možností!