INTUITIVNÍ VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA

A ŽIVOTNÍ KOUČINK METODOU J·I·H ® V ANGLIČTINĚ

Intuitive English lessons and life coaching with the J·I·H METHOD ® in English

"Miluji výuku angličtiny, stejně jako miluji jedinečnost každého klienta a tím i rozmanitost jednotlivých setkání! Ke klientům proto přistupuji individuálně a intuitivně - tak, aby byly lekce vždy tím největším přínosem v té nejlehčí formě. Díky metodě J·I·H vnímám, jaké pocity a postoje v konkrétních případech učení omezují. Při výuce spolu s klientem pak pracujeme na tom, aby se angličtina stala jeho přirozenou součástí a mohl se dál rozvíjet, a to nejen v jazyce, ale i v dalších oblastech svého života."

CO NABÍZÍM

INTUITIVNÍ VÝUKA ANGLIČTINY S OSOBNÍM ROZVOJEM METODOU J·I·H ®

Formou on-line nebo osobním setkáním

Chcete už konečně mluvit a rozumět angličtině? Rozhodli jste se pro změnu? Chcete si být jistější v komunikaci? Máte však pocit, že vás stále něco brzdí v projevu a nevěříte si? 

Lekce vedu intuitivně. Díky metodě J·I·H při výuce vnímám, kde má vaše energie omezení.

ENGLISH CLUB

Time For English

Pravidelná setkávání u anglické konverzace

Máte chuť posunout vaši angličtinu ještě o kus dál? Nově jsem otevřela anglický klub pro ty, kteří se chtějí setkávat a procvičit angličtinu v praxi.

ŽIVOTNÍ KOUČINK METODOU J·I·H ® V ANGLIČTINĚ

Osobní nebo telefonické konzultace


 

Life coaching with the J·I·H method in English

Personal consultation or via phone/skype

more information in English soon


PROČ JSEM SE ZAČALA VĚNOVAT VÝUCE ANGLIČTINY S OSOBNÍM ROZVOJEM METODOU J·I·H ®?

I já  jsem prošla obdobím, kdy jsem se neuměla v angličtině smysluplně vyjádřit a nevěřila jsem si, že to někdy dokážu. Motorem změny pro mě byla obrovská touha umět angličtinu tak, abych se v ní cítila komfortně a přirozeně, abych se domluvila kdykoliv a kdekoliv. Byla to ale zdlouhavá práce, kde mě “nachytávaly” vlastní navyklosti a zažité postoje, které mě často vracely tam, kde jsem začala.

Metoda J·I·H , s kterou jsem se už před několika lety seznámila, moji cestu výrazně zjednodušila a urychlila. Za tu dobu, po kterou se J·I·Hu věnuji,  se můj pohled nejen na vzdělávání, ale především na sebe samu, úplně změnil. Učím se jít životem láskou k sobě a vírou v sebe. Objevila jsem v sobě schopnost předávat své zkušenosti lidem a pomáhat jim s jejich rozvojem. A tak jsem začala vést kurzy angličtiny.

Co nás brzdí v rozvoji a pochopení jazyka?

  • porovnávání se s ostatními a nízké sebevědomí
  • strach, že uděláme chybu, strach ze selhání
  • strach se projevit
  • pocit, že jsme se ještě nenaučili dost
  • nevhodně volíme způsob, jakým se učíme a učení nás proto nebaví - absence výsledků vede ke ztrátě motivace a “důkazům” rozumu, že pokračovat či znovu začít nemá smysl

Díky metodě J·I·H jsou i pokroky mých klientů neuvěřitelně rychlé -  zkrátka proto, že si nestojí v cestě a nesabotují vlastní úsilí.

Výuka angličtiny s metodou J·I·H má široký přesah do života jako takového - to, co se projeví v našem přístupu k výuce a jejím výsledkům, často uvidíme v obdobném nastavení i v jiných oblastech. Právě výuka jazyků ale nabízí nenásilnou formu nápravy tam, kde je jednoduché s ní začít, získané dovednosti přenést dál a užít si svoje pokroky se vším všudy.

REFERENCE

Již během mého studia byla angličtina vlastně můj neustálý strašák. Ne, protože bych to neuměla, ale protože jsem si nevěřila, že ho mohu aktivně normálně používat. Vždy jsem se hodně styděla mluvit, co si pomyslí ostatní, jak to bude a co. Jednoho dne jsem práskla do stolu, chtěla jsem něco změnit a to zrovna úroveň jazyka. Řekla jsem si, že prostě udělám zkoušky, které potřebuji pro jednu školu, jak chci jít. Do hlavy mi tenkrát přišla Martinka a tak se začalo pracovat. Martinka ve mě projevila lásku k jazyku, dávala mi pocit, že prostě to umím, že nemusím analyzovat, jestli jsem teď zrovna řekla tohle nebo tam to. Když o tom zrovna nepřemýšlím, tak je pro mě naprosto přirozený se v angličtině již vyjadřovat, když na to začnu myslet, navrátí se staré pocity. Myslím, že ale Martinka vždy věděla, co na mou danou hodinu bude nejlepší, kdy mě trochu poposunout a kdy naopak zvolnit. A proto chci mít tenhle jazyk v každodenním životě, v lehkosti, radosti a vnímat skrze jen neuvěřitelné množství nových možností.

TerezkaKurátorka výstav

Kontakt

Martina Zelenická

E-mail

martina.zelenicka@seznam.cz

Telefon

+420 732 323 948

Facebook

Martina Zelenická