INTUITIVNÍ VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA

A ŽIVOTNÍ KOUČINK METODOU J·I·H ® V ANGLIČTINĚ

Intuitive English lessons and life coaching with the J·I·H METHOD ® in English

"Miluji výuku angličtiny, stejně jako miluji jedinečnost každého klienta a tím i rozmanitost jednotlivých setkání! Ke klientům proto přistupuji individuálně a intuitivně - tak, aby byly lekce vždy tím největším přínosem v té nejlehčí formě. Díky metodě J·I·H vnímám, jaké pocity a postoje v konkrétních případech učení omezují. Při výuce spolu s klientem pak pracujeme na tom, aby se angličtina stala jeho přirozenou součástí a mohl se dál rozvíjet, a to nejen v jazyce, ale i v dalších oblastech svého života."

CO NABÍZÍM

INTUITIVNÍ VÝUKA ANGLIČTINY S OSOBNÍM ROZVOJEM METODOU J·I·H ®

Formou on-line nebo osobním setkáním

Chcete už konečně mluvit a rozumět angličtině? Rozhodli jste se pro změnu? Chcete si být jistější v komunikaci? Máte však pocit, že vás stále něco brzdí v projevu a nevěříte si? 

Lekce vedu intuitivně. Díky metodě J·I·H při výuce vnímám, kde má vaše energie omezení.

ENGLISH CLUB

Time For English

Pravidelná setkávání u anglické konverzace

Máte chuť posunout vaši angličtinu ještě o kus dál? Nově jsem otevřela anglický klub pro ty, kteří se chtějí setkávat a procvičit angličtinu v praxi.

ŽIVOTNÍ KOUČINK METODOU J·I·H ® V ANGLIČTINĚ

Osobní nebo telefonické konzultace


 

Life coaching with the J·I·H method in English

Personal consultation or via phone/skype

more information in English soon


PROČ JSEM SE ZAČALA VĚNOVAT VÝUCE ANGLIČTINY S OSOBNÍM ROZVOJEM METODOU J·I·H ®?

I já  jsem prošla obdobím, kdy jsem se neuměla v angličtině smysluplně vyjádřit a nevěřila jsem si, že to někdy dokážu. Motorem změny pro mě byla obrovská touha umět angličtinu tak, abych se v ní cítila komfortně a přirozeně, abych se domluvila kdykoliv a kdekoliv. Byla to ale zdlouhavá práce, kde mě “nachytávaly” vlastní navyklosti a zažité postoje, které mě často vracely tam, kde jsem začala.

Metoda J·I·H , s kterou jsem se už před několika lety seznámila, moji cestu výrazně zjednodušila a urychlila. Za tu dobu, po kterou se J·I·Hu věnuji,  se můj pohled nejen na vzdělávání, ale především na sebe samu, úplně změnil. Učím se jít životem láskou k sobě a vírou v sebe. Objevila jsem v sobě schopnost předávat své zkušenosti lidem a pomáhat jim s jejich rozvojem. A tak jsem začala vést kurzy angličtiny.

Co nás brzdí v rozvoji a pochopení jazyka?

  • porovnávání se s ostatními a nízké sebevědomí
  • strach, že uděláme chybu, strach ze selhání
  • strach se projevit
  • pocit, že jsme se ještě nenaučili dost
  • nevhodně volíme způsob, jakým se učíme a učení nás proto nebaví - absence výsledků vede ke ztrátě motivace a “důkazům” rozumu, že pokračovat či znovu začít nemá smysl

Díky metodě J·I·H jsou i pokroky mých klientů neuvěřitelně rychlé -  zkrátka proto, že si nestojí v cestě a nesabotují vlastní úsilí.

Výuka angličtiny s metodou J·I·H má široký přesah do života jako takového - to, co se projeví v našem přístupu k výuce a jejím výsledkům, často uvidíme v obdobném nastavení i v jiných oblastech. Právě výuka jazyků ale nabízí nenásilnou formu nápravy tam, kde je jednoduché s ní začít, získané dovednosti přenést dál a užít si svoje pokroky se vším všudy.

Kontakt

Martina Zelenická

E-mail

martina.zelenicka@seznam.cz

Telefon

+420 732 323 948

Facebook

Martina Zelenická