TERAPIE A ŽIVOTNÍ KOUČINK

metodou J·I·H ®

jasné informace hned - emočním naciťováním

 

Pomůžu vám v poznání a přijetí sebe. Povedu vás k úlevě a pochopení souvislostí v myšlení a cítění.  

Pracuji s tělem, myslí, duší a celkem. 

 

Vždy je ten správný čas chtít pro sebe to nejlepší

láskou k sobě a svému životu.

 

S ČÍM VÁM POMOHU

Vztah k sobě

sebeláska - vědomí sebe a vlastní hodnoty, komunikace se sebou

Rodina

vztahy, komunikace

Peníze

nové vnímání hojnosti bez omezujících postojů a dogmat

Zdraví

vnímání svého těla, zdravé postoje k sobě, stravovací návyky

Práce

profesní zaměření, vztahy, komunikace, vlastní hodnota

Životní směr

kdo jsem a co v životě chci - jaké mám sny a touhy, schopnosti, dary a talenty; priority

Vzdělávání/učení

zdravé návyky v učení, vztah ke vzdělání, vnímání sebe a svých potřeb, nalezení vhodné metody učení

Doplňte si cokoliv svého. Pomohu vám v jakékoliv oblasti vašeho života.

JAK NAŠE SEZENÍ PROBÍHÁ

Základem je vnímání a cítění emocí

Metoda J·I·H je forma životního koučinku a osobního rozvoje, založená na vnímání a zpracování energií – hybných sil našich životů v podobě emocí, navyklých postojů a myšlenkových vzorců, nejrůznějších iluzí nebo přejatých dogmat.  Při práci metodou J·I·H vnímám a uvolňuji bloky zastavující přirozené proudění energie ve vašem životě a obnovuje se tak váš tvořivý potenciál. Další část práce pak vždy spočívá ve vědomém tvoření toho, co chcete prožívat a nastavení nového úhlu pohledu na život i sebe sama.

Pro mě samotnou se tím metoda J·I·H stala životním stylem, který je vyjádřením mě samotné     a je součástí všech mých aktivit.

Metoda J·I·H ® je klíč k sobě

V danou chvíli pracuji s vaší energií v neutrálu. Hledám příčinu a vznik nepohodlí v celé linii času, pojmenuji a uvolním jej. Získáte jasné informace hned (J·I·H) a dochází k rychlé úlevě.  Zvědomuji vám pocity, abyste mohli pochopit proč a co vás trápí, a mohli s tím dále pracovat.

V průběhu terapie/koučinku se ve vás otevírají emoce a zároveň se vám ulevuje. Klienti nejdříve často nechápou, co se děje a jak je to možné. Cítí však uvnitř sebe úlevu. Rozumem to nejde uchopit. Výsledkem vyčištění je stav lehkosti, kdy se dostáváte k sobě samému. Vaše energie se narovná do prosperity a nových možností.

Po našem sezení vám dochází souvislosti - jsou velmi důležitou součástí.

JO-AHA! 

SEZENÍ JE MOŽNÉ: OSOBNĚ, TELEFONICKY NEBO ON-LINE

NABÍZÍM TERAPIE A KOUČINK TAKÉ V ANGLIČTINĚ 


Všechny formy konzultací mají stejnou sílu a kvalitu.  Mé vnímání a cítění mi umožňuje s vámi pracovat po telefonu stejně tak kvalitně jako při osobním sezení. 

Výhodou tel./on-line koučinku je časová nenáročnost na cestování, pohodlí a klid domova, ale také možnost řešit aktuální situaci hned. Každý preferuje něco jiného.

Stejně jako vám mohu pomoci i vašim blízkým - malým dětem, starším a nemocným lidem, skrze vaši lásku.

CHCI SE OBJEDNAT

CENA: 1.500,-/1 sezení

Délka sezení: 1 - 1,5 hod

750,-/konzultace

30 min

 

Pokud se rozhodnete na sobě pracovat a posouvat se dál, mám pro vás připraveny další kurzy osobního rozvoje - Škola života, Automatická kresba diagnostická. Více informací najde zde na stránce KURZY a na fb Martina Zelenická.

ZKUŠENOSTI KLIENTŮ

životní koučink / kurzy osobního rozvoje

Oslovila jsem Martinu v době, kdy jsem potřebovala pomoci sama se sebou. Byla jsem často vznětlivá a podrážděná v situacích s dětmi. Mrzely mě moje reakce, ale prostě jsem si nevěděla rady. Věděla jsem, že to takhle nechci, ale nevěděla jsem jak to změnit. Marti, moc jsi mi pomohla. Cítím se teď mnohem vyrovnanější. Mnoho situací už mě nerozhodí. Metoda JIH je mi nejbližší a nejpochopitelnější. Začala jsem u Marti kurz Školy života a těším se, co nás čeká příště. Je to pro mě nejlepší investice do sebe a jsem za to ráda.

MartinaKadeřnice

Co mě lákalo přijít na automatickou kresbu? Poznat a objevit novou věc. Posunout na další krůček dopředu, jak si mohu sama pomoct . Poznat úžasné lidi. V té době jsem řešila sebehodnocení, rodinu, vztahy v práci, komunikaci. Na kurzu jsem poznala, jak mohu sama na sobě pracovat. Jak si můžu sama pomoct. Mohu uvolnit svou energii. Automatickou kresbu využívám dál - při práci, jak mi reaguje tělo a hledám důvod proč tak reaguje. Co jsem pochopila - důvěru, že mám v sobě vnitřní sílu, že každý strach jde překonat a pochopení, jak jste se mnou pracovali. Že byli zabrány, že jsem se chvílemi uzavírala mluvit o svých pocitech. Naučila jsem hledat, kde je potíž. Můžu se s vámi poradit kdepak mám hledat. Opravdu jste úžasný.

TerkaSociální pracovnice

Chtěla bych se podělit o výjimečnou zkušenost, a to o setkání s metodou Automatické kresby diagnostické. Pro mne další možnost jak poznávat samu sebe, jak si pomoci v nepohodě a možnost jiného pohledu na to co se mi děje. Děkuji za odborné a empatické provedení kurzem Martince Zelenické a Maje Vodvářkové. Velice mne překvapilo, že i po ukončení kurzu je možnost se dále zdokonalovat. Lektorky jsou vždy nápomocny podat pomocnou ruku a ucho. Jsem za tuto zkušenost velice vděčná.

IlonaMajitelka kadeřnictví

Martino, moc vám děkuju za vaší pomoc. Já to teď všechno vidím jinak. To, co jste říkala, se ukazuje. Konečně si skládám zpátky střípky svého života.

Hanka